ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΤΑΛΑΝΤΗ: 20-03-2020 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5094 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3» για τις ανάγκες του Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34144511-3. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα σχετικά με το Διαγωνισμό.

1) Περίληψη Διαγωνισμού (.pdf) 2) Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf) 3) Μελέτη Διαγωνισμού (.pdf) 4) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf) 5) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)

ΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείο