ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                 Αταλάντη 19/6/2020
                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ:  9305
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημαρχείου
Τ.Κ. : 35200 Αταλάντη
Πληρ: Γ. Ευαγγελίου
Τηλ: 2233350312

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Το Π.Δ. 270/81 , (ΦΕΚ Α΄77/30-3-1981)
β) Το Ν.3852/2010
γ) Το Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ
δ) Την 12/125/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Φανερό , προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

1) Περιγραφή του ακινήτου
Ξύλινο λυόμενο κτίριο εμβαδού 40 τ.μ. μετά του περιβάλλοντος χώρου του, που βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 14.040,00 τμ στη θέση Μικρή Σουβάλα στην παραλία Αρκίτσας Ανατολικά του φάρου.
Tο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Διακήρυξη που αφορά στην εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου (.doc)