ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη,    12-04-2021  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 9626
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ.Δ/νση : Πεζόδρομος Σ. Κοκόλα 11
                        352 00 Αταλάντη                                                                        
Ε – mail :    k.petrou@3607.syzefxis.gov.gr                                                                          
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311
Fax:           22330-89311                                                                                

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
για το έτος  2021

 

Άρθρο 1: Νομικό Πλαίσιο εφαρμογής

 

  1. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ171/13-11-2017, τεύχος Α) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός την επιμελητηριακής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις »
  2. Οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ171/13-11-2017, τεύχος Α) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός την επιμελητηριακής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις »
  3. Η αρίθμ. 3/30/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΟΕΩΛΤ-ΠΙΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «Χωροθέτηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2021».
  4. Υπ αρίθμ. πρωτ. 70369/9-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΖΟΡ10-ΥΒΖ) απόφαση έγκρισης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

 

Άρθρο 2. Αριθμός και είδος αδειών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ-1

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ (ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ)

α/α

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα

 

Πωλούμενο είδος

Αριθμός Θέσεων

Τοποθεσία

1

Αταλάντης

Ποπ κορν-μαλί της γριάς-ψήσιμο καλαμποκιού

1

Στο ύψος του Ναού Παναγίας μέχρι την πλατεία του Λιμανιού εκατέρωθεν του δρόμου

2

Αταλάντης

Κινητή Καντίνα

1

Στο ύψος του Ναού Παναγίας μέχρι την πλατεία του Λιμανιού

3

Αταλάντης

Πώληση παραδοσιακών προϊόντων

1

Στο ύψος του Ναού Παναγίας μέχρι την πλατεία του Λιμανιού

4

Αταλάντης

Ποπ Κορν-Μαλλί της γριάς-Ψήσιμο Καλαμποκιού

1

Στον παραλιακό δρόμο σκάλας στην πλευρά που εφάπτεται του οικισμού από το ύψος των ενοικιαζόμενων δωματίων του Κου Μυρογιάννη μέχρι την καφετέρια ΟΑΣΙΣ

5

Αταλάντης

Πώλησης παραδοσιακών προϊόντων

2

Στον παραλιακό δρόμο σκάλας στην πλευρά που εφάπτεται του οικισμού από το ύψος των ενοικιαζόμενων δωματίων του Κου Μυρογιάννη μέχρι την καφετέρια ΟΑΣΙΣ

6

Αρκίτσας

Λουκουμάδες

1

Στην περιοχή λιμένος Αρκίτσας, έμπροσθεν  οικοπέδου Γ.Λινάτσα

7

Αρκίτσας

Ξηροί καρποί-ζαχαρώδη προϊόντα-χαλβάς

1

Παραλία Λιφάτας, έμπροσθεν οικοπέδου Ν.Κοντού

8

Αρκίτσας

Ψήσιμο Καλαμποκιού

1

Παραλία Λιφάτας, έμπροσθεν οικοπέδου Θ. Ανδριτσόπουλου

9

Αρκίτσας

Μαλλί της γριάς

1

Παραλία Λιφάτας, έμπροσθεν οικοπέδου Θ. Ανδριτσόπουλου

10

 

Λιβανατών

Ψήσιμο καλαμποκιού

1

Επί του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν καταστήματος Κου Τσαρούχα στην παραλία Λιβανατών

11

 

Μαρτίνου

Μαλλί της Γριάς

1

Στο πάρκινγκ της πλατείας Βάσου Μαυροβουνιώτη

12

Μαρτίνου

Ψήσιμο καλαμποκιού

1

Δίπλα στο περίπτερο της πλατείας Βάσου Μαυροβουνιώτη

13

Μαλεσίνας

Ποπ-Κόρν

1

Έμπροσθεν οικοπέδου μεταξύ οικίας Περφαντή Θωμά & κατ/τος Περφαντή Γεωργίας στην Παραλία Θεολόγου

14

Μαλεσίνας

Ψήσιμο Καλαμποκιού

1

Έμπροσθεν οικοπέδου μεταξύ οικίας Περφαντή Θωμά & κατ/τος Περφαντή Γεωργίας στην Παραλία Θεολόγου

15

Μαλεσίνας

Ψήσιμο Καλαμποκιού-Μαλί γριάς

1

Έμπροσθεν του Οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παραλία Θεολόγου

16

Μαλεσίνας

Ψήσιμο Καλαμποκιού-Μαλί γριάς

1

Έμπροσθεν οικοπέδου Κατσαγάννη Δημήτριου του Κων/νου στην παραλάι θεολόγου

17

Μαλεσίνας

Μαλλί της γριάς

1

Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου

18

Μαλεσίνας

Ψήσιμο καλαμποκιού

1

Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου

19

Μαλεσίνας

Ψήσιμο Καλαμποκιού

1

Κεντρική Πλατεία Αγίου Κων/νου

20

Μαλεσίνας

Ψήσιμο Καλαμποκιου

1

Πλατεία Ελευθερίας

21

Μαλεσίνας

Ψήσιμο Καλαμποκιού

1

Στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν παιδικής χαράς επί της οδού Αγίου Κων/νου

22

Μαλεσίνας

Κινητή καντίνα

1

Δυτικά της παραλίας βλυχάδας μέσα σε κοινόχρηστο οικόπεδο ιδιοκτησίας ΟΣΜΑΕΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ-2

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ,
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΟΥ

 

α/α

Δημοτική Κοινότητα

Πωλούμενο Είδος

Αριθμός Θέσεων

Τοποθεσία

1

Αταλάντης

Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, παραδοσιακού καλαθοποιού

1

Επί του πεζοδρομίου στην είσοδο του περιφερειακού Δρόμου, στην διασταύρωση των οδών Γ.Γιαννόπουλου Δημάρχου Αταλάντης & Παύλου Μπακογιάννη

2

Αρκίτσας

Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, παραδοσιακού καλαθοποιού

1

Στο πεζοδρόμιο, έμπροσθεν παιδικής χαράς στην παραλία Σουβάλας

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Προκήρυξη σε μορφή .pdf