Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης  όπου φαίνεται και ο σύνδεσμος παρακολούθησης για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ενότητα του Προγράμματος «Αγωγή Υγείας για Παιδιά» με θέμα τις ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ την Τρίτη 8 Ιουνίου και ώρα 18:30