ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Ανακοινώνεται από την Δασική Υπηρεσία ότι υλοποιείται το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του Υ.Π.Ε.Ν. έτους 2021, με σκοπό να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, η πανίδα τους και το αγροτικό περιβάλλον,  από τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν . Ειδικότερα στα πλαίσια της δασοπροστασίας ,  όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του αρθ.36 του Ν.1845/1989 και κυρίως στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών,στον έλεγχο της λαθροθηρίας,των καταπατήσεων και γενικά των  δασικών ανομημάτων αλλά και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας, καθώς επίσης η διενέργεια έλεγχων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών και της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας.

Κατά την διάρκεια  υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τέλους του έτους, τα  κατά τόπους Δασαρχεία (Λαμίας, Αταλάντης,Σπερχειάδας) καθώς και η Διεύθυνση Δασών θα λειτουργούν  από 07.00 πμ έως 15.30 μμ σε πλήρη σύνθεση και από 15.30 μμ έως 22.00 μμ , με ειδικά συνεργεία (ομάδες επιφυλακής) και με προγραμματισμένα εποχούμενα περίπολα, καθ’όλη την διάρκεια του 24ωρου , όλες τις ημέρες της εβδομάδας (καθημερινές-Κυριακές-Αργίες).

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις Δασικές Αρχές είναι: Δασαρχείο Λαμίας(22310-22319 & 22398 ), Δασαρχείο Σπερχειάδας (22360-43695), Δασαρχείο Αταλάντης(22330-22171 & 22268) και Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας (22310-53021).

Το προσωπικό υλοποίησης του προγράμματος Δασοπροστασίας, κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του θα φέρει ατομικά μέσα προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες οδηγίες της με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/34513/1564/8-4-2020 εγκυκλίου, στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Καλούνται όλοι οι φορείς και οι συνειδητοποιημένοι πολίτες, να συνδράμουν τις προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων που συγκροτούν τις ομάδες επιφυλακής, ώστε να αποτραπούν όποιες προσπάθειες  καταστροφής των δασών, των δασικών και αγροτικών εκτάσεων  της Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο νόμιμος τρόπος απόληψης και διακίνησης δασικών προϊόντων κατά περιοχή καθορίζεται από Δασικές Ρυθμιστικές Διατάξεις που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια κατά τόπους Δασαρχεία της Π.Ε.Φθιώτιδας, στα οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος.

Επισημαίνεται τέλος ότι , οι παραβάτες αλλά και όσοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, ελέγχονται και διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις Δασικής και της εν γένει νομοθεσίας, τα δε παρανόμως υλοτομημένα ή συλλεγμένα προϊόντα, όπως επίσης και τα χρησιμοποιούμενα μέσα (εργαλεία, οχήματα κ.λ.π.) κατάσχονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

 

Λαμία 12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ο

Διευθυντής Δασών Φθ/δας

Ανδρέας  Παπανδρέου

Δασολόγος