Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑΤΑΛΑΝΤΗ 22-8-2019

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

Ο στόχος της Δημοτικής αρχής, από το 2011, ήταν οι ίσες ευκαιρίες που μπορούν να διευκολύνουν την ζωή των πολιτών και να ανακουφίσουν οικονομικά τους ασθενέστερους. Μέσα από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, εξασφαλίστηκε η ΔΩΡΕΑΝ υποδοχή παιδιών στις δομές παιδικών σταθμών , του Δήμου Λοκρών (Αταλάντη, Λιβανάτες, Μαλεσίνα,Μαρτίνο και Λάρυμνα).Για τον λόγο αυτό υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Στην χθεσινή τακτική συνεδρίαση, την 21η Αυγούστου 2019, του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», δυστυχώς λήφθηκε μια απόφαση που θα θέσει σε κίνδυνο την λειτουργία του προγράμματος.

Επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους πολίτες, για να ξέρουν ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ, γνωστοποιούμε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4415/2016, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.

Η άρνηση ανανέωσης σύμβασης απασχολουμένου γίνεται εφεξής μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ μόνο κατ' εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και με ειδική διαδικασία επιτρέπεται η μη ανανέωσή τους.

Ο Πρόεδρος, κ. Μαρκοστάμος, παρόλο που ενημέρωσε τα μέλη τουΔΣ, για την υποχρεωτικότητα των διατάξεων η κ.Σίμου – Παλαιολόγου Βασιλική πρότεινε να εγκριθεί ηανανέωσηέκτακτου προσωπικού έτους 2019-2020 για δύο μήνες,ενώ το επόμενο Δ.Σ. να εξετάσει το θέμα και να παρθούν οι νόμιμες αποφάσεις όπως επίσηςι να μπεί σε ψηφοφορία η πρότασή της.

Ο κ.Πρόεδρος ο οποίος είπε ότι η πρόταση δεν μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία διότι δεν είναι σύννομη, αλλά μετά και από την πρόταση της κ. Παπαγεωργίου, ετέθει σε ψηφοφορία και ο κάθεναςας αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση αρνητικών συνεπειών για το ΝΠΔΔ. Τελικά με πλαίσιο την στείρα αντιπολιτευτική και αντιπαραγωγική συμπεριφορά δεν αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανανέωση των συμβάσεων για 1 έτος όπως υπαγορεύει ο Νόμος αλλά για δύο μήνες κι ας απολογηθούν τα μέλη που είναι υπεύθυνα, στους Δημότες και στην ΕΕΤΑΑ.

Κατά της ετήσιας ανανέωσης ήταν : οι κυρίες, Σίμου – Παλαιολόγου Βασιλική, Παπαγεωργίου Ιωάννα, Μπέσιου Δέσποινα, Κοτσιαφίτη Αντιγόνη,Κοντοπάνου Χρστίνα, (μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων) και οι κύριοι,Σουλτανόπουλος Στυλιανός, Κούρος Αλέξανδρος, και Ανεστόπουλος Ιωάννης. Ενώ ο Πρόεδρος, κ. Μαρκοστάμος Παναγιώτης και τα μέλη: Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός, Μακρίδου Ιωάννα καιΣτόκας Νικήτας, αποφάσισαν ότι ο Νόμος υπαγορεύει για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος, δηλαδή την ετήσια ανανέωση των συμβάσεων.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ