Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

(Φορέας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων)

Πρόγραμμα Κατάρτισης με επίδομα ύψους 500€ για γυναίκες εργαζόμενες στον Ιδιωτικό Τομέα

Επισυνάπτεται το ενημερωτικό δελτίο.