Δευτέρα:Kατασκευή κοσμήματος 16:00 - 18:30
Πέμπτη:Zωγραφική 15:30 - 18:00
Το πρόγραμμα θα ανανεωθεί τον Ιανουάριο όπου θα ξεκινήσουν και τα νέα τμήματα.