Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
Περιοχή Λαμίας
Πρ.Αταλάντης                                                                                                     ΑΡ./ΗΜ:56875/ 13 09 2021                                                                       

 

ΘΕΜΑ:        Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σύμφωνα με τις προγραμματισθείσες διακοπές ρεύματος, λόγω εκτέλεσης εργασιών σε δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης, ενημερώνουμε ότι:

Την  ΤΡΙΤΗ  14/09/2021  λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & χαμηλής  Τάσης θα γίνουν προγραμματισμένες   διακοπές ρεύματος στις κάτωθι  περιοχές του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ:

  1. ΔΔ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  – από Ιχθυοτροφεία Σελόντα έως Ιχθυοτροφεία Καραπιπέρη   – Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε. (Λάρυμνα) & Φ/Β Φουρλεμάδη  από 8:00 h έως 13:00 h.
  2. ΔΔ ΜΑΡΤΙΝΟΥ – Φ/Β ΠΑΝΟΥ, Ιδιωτικό ΚΤΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, Χοιροτροφική Μονάδα ‘ΜΠΑΤΣΟΥ’, Ποιμνιοστάσιο ‘ΔΗΜΑΚΗ’ & Αντλιοστάσιο Μαρτίνου από 9:00 h έως 13:00 h.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.