Αταλάντη, 21 Μαρτίου 2022

 

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Λοκρών

 

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Τετάρτη 23/03/2022 λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & χαμηλής  Τάσης θα γίνουν  προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος από τις 08:30 έως τις 16:00 στην  περιοχή  του Γηπέδου Τραγάνας του ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ. Πιο συγκεκριμένα, το οινοποιείο της Αλεξίου Σοφίας, το Αντλιοστάσιο Τραγάνας, το κτίριο του ΟΤΕ, τα σπίτια περιμετρικά του χωριού, και το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. 

Επίσης, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00 θα γίνουν  προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος στο χωριό Κυπαρίσσι, στο εργοστάσιο ζυθοποιίας ΕΖΑ, στα εργοστάσια Γεωργατσώνα, Βοντίνα, Γριαγγέλου, στο χωριό Τραγάνα, στα διόδια Τραγάνας, στα χωριά Προσκυνάς, Μαρτίνο, Λάρυμνα καθώς και στα ιχθυοτροφεία. 

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.