Αταλάντη 22-3-2022

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Λοκρών

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα:

Την ΠΕΜΠΤΗ    24/03/2022  λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής  Τάσης θα γίνουν  προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος από τις 08:00 έως τις 15:00 στις κάτωθι  περιοχές του ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ:

Διακοπή στον Βιολογικό Μαλεσίνας, στην κτηνοτροφική μονάδα «Καραμίντζος» και τα ελαιοτριβεία της Μαλεσίνας. Επίσης, από τις 11:00 έως τις 14:00 θα υπάρξει διακοπή στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ και στον Θεολόγο, στο πίσω μέρος του οικισμού, πέριξ του αθλητικού κέντρου. 

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.