Αταλάντη 29-3-2022

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Λοκρών

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πιο συγκεκριμένα:

Την ΠΕΜΠΤΗ    31.03.2022  λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής  Τάσης θα γίνουν  προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος από τις 08:30 έως τις 15:00 στις κάτωθι  περιοχές του ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ:

Διακοπή στα χωριά Μεγαπλάτανος και Γουλέμι, στις επιχειρήσεις Γλουστιάνου, Σουλτανόπουλου, Αγγελή, Παπαργύρη και Λοΐζου, καθώς επίσης και στην περιοχή Τσιγκούρα.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.