Αταλάντη 1-4-2022                            

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πιο συγκεκριμένα:

Την ΚΥΡΙΑΚΗ   03/04/2022  λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής  Τάσης θα γίνουν  προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος από τις 12.00 έως τις 12.30 και από τις 16.00 έως τις 16.30 στα χωριά Τραγάνα, Μαρτίνο, Λάρυμνα, Κυπαρίσσι, Προσκυνάς, στα διόδια Τραγάνας, στο εργοστάσιο ζυθοποιίας ΕΖΑ, στα εργοστάσια Γεωργατσώνα, Γριαγγέλου και πρώην Βοντίνα, καθώς και στα ιχθυοτροφεία.

Επίσης, από τις 12.00 μέχρι τις 16.30 θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος   στο οινοποιείο Δημάκη, στο εργοστάσιο CARAD και στο ποιμνιοστάσιο Κυράνα Παναγιώτη.

Τέλος, από τις 09.00 έως τις 12.00 θα γίνει διακοπή στα ιχθυοτροφεία Μπιτσάκου και Τζαβές.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.