Αταλάντη,03  Ιουνίου 2022

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Λοκρών

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα:

Την ΚΥΡΙΑΚΗ    05.06.2022  λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής  Τάσης θα γίνουν  προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος στις κάτωθι  περιοχές του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ:

Από τις 12:00 έως τις 12:30 και από τις 15:00 έως τις 15:30 στον Μεγαπλάτανο, στο πρατήριο υγρών καυσίμων Σουλτανόπουλου, στο φούρνο Γλουστιάνου, στο συσκευαστήριο Ελιών Αγγελή Γιώργου, στο ελαιοτριβείο Παπαργύρη και στα ποιμνιοστάσια Σταυρόπουλου και Δουμπιώτη.

Επίσης, από τις 12:00 έως τις 15:30, διακοπή στο Γουλέμι, στο Μοναστήρι του Σωτήρος, στο ποιμνιοστάσιο Λιάρτη, καθώς επίσης και στα φωτοβολταϊκά της περιοχής.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.