Αταλάντη, 3 Οκτωβρίου  2022

 

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Λοκρών

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα:

Την ΤΡΙΤΗ  04.10.2022 λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης και Χαμηλής  Τάσης θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τις 08.00 έως τις 14.00 στη Μαλεσίνα, συγκεκριμένα επηρεάζονται οι καταναλωτές που βρίσκονται επί τον οδών Αγίου Γεωργίου, από το ύψος της οδού Μούτσιου έως την οδό Κακάβα, επίσης οι οδοί Θράπα, Κακάβα και Ψωρομίτα.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.