Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Λοκρών

Αταλάντη, 20 Απριλίου 2023

 

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Την Παρασκευή 21.04.2023  λόγω εκτέλεσης εργασιών σε δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής Τάση  θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος ως εξής:

  • Αταλάντη

         - Από την Τράπεζα Πειραιώς και σε όλο το Δυτικό Τμήμα της Αταλάντης

            από τις 07:30 - 08:00 και 11:00 -12:00 

          - Περιοχή Συνοικισμού

            από τις 07:30 - 11:00

  • Μεγαπλάτανος - Γουλέμι

          από τις 08:00 - 08:30 και 11:00 -12:00 

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.