Αταλάντη, 30 Ιουνίου 2021

 

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Λοκρών

 

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Σάββατο 03.07.2021 λόγω εκτέλεσης εργασιών σε δίκτυα γραμμών Μέσης & χαμηλής Τάσης θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις κάτωθι περιοχές του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ:

  1. ΔΔ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

          Φ/Β Γουρνά Γεωργίου, στην  Αγία Παρασκευή προς τα Σφαγεία από 09:00  έως 12:00.

  1. ΔΔ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ – ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

         Παραλιακό μέτωπο (προς τον Ευβοϊκό κόλπο) & όπισθεν περιοχή ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ από 09:00  έως 12:00.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.