Αταλάντη, 10 Φεβρουαρίου 2022

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/02/2022 λόγω εκτέλεσης εργασιών σε δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τις 12.00 έως τις 15.00 στις κάτωθι περιοχές του Δήμου ΛΟΚΡΩΝ:

Διακοπή σε Λιχάδα, Λεκούνα, ΟΣΜΑΕΣ, Μοναστήρι Αη Γιώργη, κλειστό Γυμναστήριο Μαλεσίνας, Βιολογικός Μαλεσίνας, τα ελαιοτριβεία, το βουστάσιο Καραμήτζος και τα Φ/Β Φουρλεμάδης.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση