Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
Περιοχή Λαμίας
Πρ.Αταλάντης                                                                                    ΑΡ./ΗΜ:56845/ 30-07-2021

Πληροφορίες: Σταύρος Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο     : 22330-81012
FAX             : 22330-23238
Email           : st.papaioannou@deddie.gr                                                                                   

ΘΕΜΑ:        Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος                            

             

  Σύμφωνα με τις προγραμματισθείσες διακοπές ρεύματος, λόγω εκτέλεσης εργασιών   σε δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τους ακροατές-τηλεθεατές-χρήστες του διαδικτύου, ότι:

   Την    ΤΡΙΤΗ  03/08/2021  λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & χαμηλής  Τάσης θα γίνουν γίνουν προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος στις κάτωθι  περιοχές του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ:

  1.  ΔΔ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  – από Ιχθυοτροφεία Σελόντα έως Ιχθυοτροφεία Καραπιπέρη   – Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε. (Λάρυμνα) & Φ/Β Φουρλεμάδη  από 7:00 h έως 10:00 h.

 

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤ.