Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο Δήμο Λοκρών την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

 

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   07/10/2022  λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & Χαμηλής  Τάσης θα γίνει προγραμματισμένη  διακοπή  ρεύματος από τις 17:00 έως τις 17:05 στον Υ/Σ Αταλάντης/ Δήμο Λοκρών.  

 

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.