Αταλάντη,12/1/2021
 

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Λοκρών πως στο πλαίσιο υλοποίησης της 16169/11-92020 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης και αναβάθμισης των βασικών τροφοδοτικών υποδομών του Δήμου Λοκρών, έχουν παραγγελθεί και αναμένεται να παραληφθεί και τοποθετηθεί ο εξοπλισμός που προβλέπεται.

Λόγω covid 19 και πολυπλοκότητας του εν λόγω εξοπλισμού θα υπάρξει καθυστέρηση στην παραλαβή.

Κατά προτεραιότητα θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμού με επικοινωνιακό εξοπλισμό και ρυθμιστή στροφών (inverter) στο αντλιοστάσιο υδροδότησης Μαλεσίνας που βρίσκεται στη Λάρυμνα. Ο συγκεκριμένος πίνακας προβλέπεται στην εν λόγω σύμβαση και θα εξασφαλίσει χαμηλότερη κατανάλωση και αδιάκοπη λειτουργία.

 

Ο Αντιδήμαρχος Λοκρών

Νικόλαος Χ. Ανεστάκος