Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                           Αταλάντη 30/4/2024
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                                                                                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου:7968
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου και τους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 11η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 20:30 μ.μ., προς συζήτηση των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Στην ημερήσια διάταξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Προεδρείο τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.


ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ.

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (3)
Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Θέμα 1ο : Αναβάθμιση του Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Αταλάντης, σε Λιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης, β) ίδρυση Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας με διοικητική υπαγωγή στο Λιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης, γ)και διοικητική μεταφορά του Λιμενικού Τμήματος Λάρυμνας στο Λιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.
                                                                                                                  (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Δημήτριος Νικολάου)

Θέμα 2ο : Απολογισμός πεπραγμένων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς έως σήμερα (στειρώσεις, εμβολιασμοί, θεραπείες)
                                                                                                                  (Εισηγήτρια η Δ.Σ. Κα Μαρία Τζανακάκη)
Θέμα 3ο: Πρόοδος εργασιών βελτίωσης υποδομών και εγκαταστάσεων ύδρευσης στην Κοινότητα Αρκίτσας.
                                                                                                                  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Ιωάννης Ανεστόπουλος)
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (3)

Θέμα 4ο: Εκκρεμότητες-επισκευές έργων υποδομών Δήμου Λοκρών.(Συμπολιτεία Λοκρών)
                                                                                                                 (Εισηγητής ο Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Συμπολιτεία Λοκρών Δ.Σ. Κος Νικόλαος Λιόλιος)
Θέμα 5ο : Προβλήματα αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. (Συμπολιτεία Λοκρών)
                                                                                                                 (Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος Άγγελος Μπούτσικας)
Θέμα 6ο : Ποιότητα νερού Δήμου Λοκρών. (Συμπολιτεία Λοκρών)
                                                                                                                  (Εισηγήτρια η Δ.Σ. Κα Δήμητρα Πάσσα)

Δεν υποβλήθηκαν θέματα από τους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Λοκρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου