Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                     Αταλάντη 1/7/2024
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                                                                                                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12304
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου και τους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί,


Τροποποιείται η ώρα διεξαγωγής της 14ης Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και η οποία θα πραγματοποιηθεί ώρα 18:30΄ αντί για ώρα 20:00΄, όπως αρχικά είχε οριστεί, λόγω της ευρείας σύσκεψης των σωματείων εργαζομένων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορέων και κομμάτων στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα.
Η ανωτέρω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων (για όσους το επιθυμούν), με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταν στην αριθ. πρωτ. 12099/27-06-2024 πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ. 2 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (2)


Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Θέμα 1ο : Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου πορείας εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μαρτίνου.
                                                                                            (Ερωτών η Αντιδήμαρχος Κα Παγώνα Δάρα)
Θέμα 2ο : Τοποθέτηση-συντήρηση διαδρόμων ομπρελών, καμπινών αλλαγής ρούχων, στις παραλίες του Δήμου Λοκρών.
                                                                                           (Ερωτών ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Δημήτριος Νικολάου)

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (0)


Επιπλέον των ανωτέρω δύο (2) θεμάτων, από την πλειοψηφία, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.


ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ. 1 ΘΕΜΑ


Θέμα 1ο : Ενέργειες για την προστασία παράκτιων υποδομών από τη θαλάσσια διάβρωση στην τοποθεσία Λιβριχιό Κοινότητας Αρκίτσας
                                                                                               (Ερωτών ο Πρόεδρος Κοινότητας Αρκίτσας Κος Α. Μοδιάτης)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ