Η Μ Ο Σ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                          Αταλάντη 27/06/2024
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου:12099
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου και τους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 14η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 20:00 μ.μ., προς συζήτηση των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Στην ημερήσια διάταξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Προεδρείο έως την Πέμπτη 27η Ιουνίου 2024 ημέρα και ώρα 12:00. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.


ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ. 2 ΘΕΜΑΤΑ


ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (2)
Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Θέμα 1ο : Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου πορείας εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μαρτίνου.
                                                (Ερωτών η Αντιδήμαρχος Κα Παγώνα Δάρα)
Θέμα 2ο: Τοποθέτηση-συντήρηση διαδρόμων ομπρελών, καμπινών αλλαγής ρούχων, στις παραλίες του Δήμου Λοκρών.
                                                (Ερωτών ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Δημήτριος Νικολάου)

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (0)


Επιπλέον των ανωτέρω δύο (2) θεμάτων, από την πλειοψηφία, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.


ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ. 1 ΘΕΜΑ


Θέμα 1ο : Ενέργειες για την προστασία παράκτιων υποδομών από τη θαλάσσια διάβρωση στην τοποθεσία Λιβριχιό Κοινότητας Αρκίτσας
                                                  (Ερωτών ο Πρόεδρος Κοινότητας Αρκίτσας Κος Α. Μοδιάτης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου