Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη 26/2/2024
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                                                                                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3543
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου και τους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων


Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 5η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ., προς συζήτηση των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Στην ημερήσια διάταξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Προεδρείο τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.


ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ. 12 ΘΕΜΑΤΑ


ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (3)


Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.


Θέμα 1ο : Πρόταση έκδοσης ιστορικού φωτογραφικού λευκώματος για το Μαρτίνο από το Δήμο Λοκρών.
                                                (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Παγώνα Δάρα)
Θέμα 2ο : Συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας για την αξιοποίηση της Σκάλας Αταλάντης.
                                                (Εισηγήτρια η Δ.Σ. Κα Έλενα Κυριάκου)

Θέμα 3ο : Κοπή πλατάνου στον Παιδικό Σταθμό Αταλάντης λόγω φθοράς στον περιβάλλοντα χώρο.
                                                (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Αθανασία Βλαχομήτρου)


ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (9)


Επειδή έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από ΕΠΤΑ (7) θέματα θα διενεργηθεί κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.


Θέμα 4ο : Καθυστέρηση αντιπλημμυρικών έργων. (Συμπολιτεία Λοκρών)
                                                (Εισηγητής ο Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Συμπολιτεία Λοκρών Δ.Σ. Κος Νικόλαος Λιόλιος)
Θέμα 5ο : Αγροτικοί δρόμοι. (Συμπολιτεία Λοκρών)
                                                (Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος Άγγελος Μπούτσικας)
Θέμα 6ο : Αδέσποτα ζώα. (Συμπολιτεία Λοκρών)
                                                (Εισηγήτρια η Δ.Σ. Κα Δήμητρα Πάσσα)
Θέμα 7ο :Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Αταλάντης . (Συμπολιτεία Λοκρών)
                                                (Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Δουμπιώτης)
Θέμα 8ο : Θέση Δικηγόρου Αορίστου χρόνου στο Δήμο Λοκρών. (Λοκρίδα 2028) .
                                                (Εισηγήτρια η Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Λοκρίδα 2028 Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)
Θέμα 9ο : Χρονοδιάγραμμα για ΒΙΟΚΑ Αταλάντης. (Λοκρίδα 2028)
                                                (Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος Λουκάς Τριανταφύλλου)
Θέμα 10ο : Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, σε παραλίες πολυσύχναστα σημεία του Δήμου Λοκρών και θέσεις στάθμευσης. (Λοκρίδα 2028)
                                                (Εισηγήτρια η Γραμματέας Δ.Σ. Κα Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου)
Θέμα 11ο : Απευθείας αναθέσεις έργων. (Λοκρίδα 2028).
                                                (Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος Κων/νος Σούλιας)
Θέμα 12ο : Μη ύπαρξη Περιφερειακού δρόμου, δημοτική συγκοινωνία, χώρος στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων στη Μαλεσίνα. (Λαϊκή Συσπείρωση)
                                                (Εισηγητής ο Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Δ.Σ. Κος Θωμάς Καρατράντος)

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, τριών (3) από την πλειοψηφία και επτά (7) από την μειοψηφία, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Επειδή έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί κλήρωση.


ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ. 4 ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 1ο : Επαναλειτουργία Λιμενικού Τμήματος στην Αρκίτσα. (Πρόεδρος Αρκίτσας)
Θέμα 2ο : Ανάγκη φαναριών στον περιφερειακό στο ύψος Οδυσσέας Ανδρούτσου λόγω μεγάλης κυκλοφορίας από περιφερειακό προς κέντρο της πόλης (Πρόεδρος Αταλάντης)
Θέμα 3ο : Αποπεράτωση του δικτύου ύδρευσης του χωριού (Πρόεδρος Κυπαρισσίου)
Θέμα 4ο : Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στη Κοινότητα Λιβανατών (Πρόεδρος Λιβανατών) .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ