ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                            Αταλάντη, 13.02.2023
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3051
Ταχ. Διεύθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), το άρθρο 78 του ν. 4954/2022, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 4η Ειδική Συνάντηση – Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16:00, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών - Βουλευτή Ν.Δ. Φθιώτιδας κου Χρήστου Σταϊκούρα με αντικείμενό της, την:

1ον.  Αξιολόγηση των έργων που υλοποιήθηκαν και της εξέλιξης αυτών που έχουν δρομολογηθεί, καθώς και των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί

2ον.  Διατύπωση προτάσεων και έναρξη ιεράρχησης έργων και δράσεων για τη νέα Κοινοβουλευτική περίοδο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανδρέας Λουκάς

 

Κοινοποίηση: Πρόεδροι & εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων.
Σημείωση: Η ειδική συνεδρίαση θα είναι ανοικτή στους δημότες

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ