ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη   24/6/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου:  14744
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),
δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  29  Ιουνίου 2022 και ώρα 20:30 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 1-5-2022.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα  Μάϊτα Γιαννοπούλου)

 Θέμα 2ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 50,10 MW της ‘’ELMYA GREECE 2 MIKE’’ στη θέση «Λούτσι» των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών στους Ν. Βοιωτίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα. (ΠΕΤ 2204753228).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο :   Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)   

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο :  Δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων στο  Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο :   Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο :   Ίδρυση Αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών και σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας της

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο :   Τροποποίηση Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λοκρών

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο : Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝ Λεβ για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας της εταιρείας  “RAEBURNE SERVICE LIMITED”  στην θέση «ΜΙΚΡΟΒΙΒΟΣ» Τραγάνας ΠΕ Φθιώτιδας Δήμου Λοκρών.

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Μαρία Τζανακάκη)

 Θέμα 10ο :   Λειτουργία παραρτήματος του 1ου ΝΓ Μαλεσίνας στον οικισμό του Θεολόγου.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 Θέμα 11ο :   Παραχώρηση στο αθλητικό σωματείο «Α.Σ ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ» ,του αύλειου χώρου και των σχολικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης σύμφωνα με την αίτησή  του

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 Θέμα 12ο :   Παραχώρηση στο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  της σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας  σύμφωνα με την αίτησή  του

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 Θέμα 13ο : Αναγνώριση δημοτικής οδού από τον δικαιούχο Δήμο Λοκρών.

 (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Κος Χρήστος Καλλής)

 Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Τσελεκούνη Ειρήνης για διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην Κοινότητα Μαρτίνου.

(Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Κος Ανδρέας Λουκάς)

 Θέμα 15ο : Επί αιτήσεων α) Κου Ιωάννη Σκρέτη περί χορήγηση παροχής ύδρευσης  στο εκτός σχεδίου ακίνητο του στη Περιοχή Άγιος Νικόλαος Κοινότητας Αρκίτσας, β) Κου Βασίλειο Βλάχου περί χορήγηση παροχής ύδρευσης στη κτηνοτροφική μονάδα στη Κοινότητα Κυπαρισσίου.

(Εισηγητής ο  Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 Μάϊτα Γιαννοπούλου

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ