Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δωρεάν παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης και φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία για 25 μήνες.