ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με

Αναπηρία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2022 - 2023.

 

 

Επισυνάπτονται το ενημερωτικό σημείωμα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση, και το παραπεμπτικό σημείωμα ιατρού.