ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Ο ΕΛΓΟ– ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο Υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Προγραμμάτων
Κατάρτισης του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.

Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων : https://mitrooelgo.elgo.gr
(ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, ώρα: 12:00 μ.μ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.

Περισσότερες λεπτομέρειες τόσο στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) όσο και στο Πληροφοριακό Σύστημα mitrooelgo.elgo.gr.