ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αταλάντη, 20 Μαΐου 2021

 

Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Λοκρών

Θέμα:       Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Λοκρών

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Λοκρών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά  της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λοκρών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο  Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λοκρών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί

                                     

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο :

Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Δήμου Λοκρών

Στέλεχος Δήμου-Υπεύθυνη :  Χριστίνα Μαρία Κοντοπάνου

Τηλ. :  2233022015 

Ταχ. Διεύθυνση:  Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά 1

                               & Ευσταθίου Χρήστου, 35200 Αταλάντη

Email: kontopanou.christina@gmail.com

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά μέχρι 31/5/2021

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας