ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                             Αταλάντη   12/10/2020  
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου:  20192
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

     Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  12η   Οκτωβρίου 2020 , ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  19.00 π.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 19/252/2018  περί Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.                                           

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                                                                                          

                                                                                          Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          Μάιτα Γιαννοπούλου

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 12.10.2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς (Μέσω τηλέφωνου στα κάτωθι τηλέφωνα  Μ. Γιαννοπούλου 6974072440 , 6973801992 Β. Λιάρτης και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξής διευθύνσεις, Maitaped@gmail.com,  basliartis@gmail.com και από ώρα 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.  

    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ