ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                  Αταλάντη   2/11/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου:  22416
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), την  3η Νοεμβρίου 2020 , ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10.30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο :Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών στην απόφαση μετεγκατάστασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης στις νέες εγκαταστάσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

(Εισηγητής ο  Δήμαρχος  Κος  Αθανάσιος  Ζεκεντές)

                                                                                                                                           

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 3.11.2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς (Μέσω τηλέφωνου στα κάτωθι τηλέφωνα  Μ. Γιαννοπούλου 6974072440 , 6973801992 Β. Λιάρτης και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξής διευθύνσεις, Maitaped@gmail.com,  basliartis@gmail.com και από ώρα 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.  

    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ