ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη  9/2/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αριθ. Πρωτ:3201
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προς :

1. Καλλή Χρήστο
2. Κυριάκου Ελένη
3. Δουμάνη Μαρία
4. Μπακανδρίτσο Κων/νο
5. Σωτήρχο Νικόλαο
6. Ντέλιο Κων/νο
Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

ΑΤΑΛΑΝΤΗ       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2021

Έκτακτης Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

            Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αταλάντης την   11-2-2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

            Η συνεδρίαση έχει έκτακτο χαρακτήρα, επειδή πρέπει να υπάρξει άμεση εισήγηση-τοποθέτηση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου Λοκρών, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.

ΘΕΜΑ 1o : Περί τοποθέτησης πλευρικών σταθμών διοδίων στους κόμβους Αταλάντης και Λιβανατών από την ΝΕΑ ΟΔΟ Α.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

ΚΟΙΝ :

1. Καπουκίνη Παναγιώτη                                            
2. Δάρα Παγώνα
3. Τσοχαντάρη Δημήτριο
Αναπληρωματικά Μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από τον Δήμο Λοκρών ότι η συνεδρίαση της επιτροπής θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Πέτρου Κων/νος