ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                          Αταλάντη  25/9/2020
                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 17908

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                         1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                         2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                         3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                         4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                         5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                         6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  9:00 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  • ΘΕΜΑ 1o: Παράταση υποβολής προσφορών στην ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ’’   (με α.α ΕΣΗΔΗΣ 92480)

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 28.09.2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς (Μέσω τηλέφωνου στα κάτωθι τηλέφωνα  Α. Ζεκεντές 6984614185 , 6973801992 Β. Λιάρτης και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξής διευθύνσεις, mayor@dimos-lokron.gov.gr,  basliartis@gmail.com και από ώρα 8:45 π.μ. έως 9:00 π.μ.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ