Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Αταλάντης "Η Πέρδικα"

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση(.pdf)