ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Πληροφορίες: Ευάγγελος Βίγγος

Τηλέφωνο: 22330 89605

 

Αταλάντη, 14 Μαΐου 2021

 

Πρόσκληση συγκέντρωσης δικαιολογητικών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών, προσκαλεί τους κατοίκους της Μαλεσίνας, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το Β.Δ της 29ης.07.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη κ’ Μαχαλά» Μαλεσίνας που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ’ της 5ης.01.1866 «περί συνοικισμών» (Α’Β) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από τη Δευτέρα 17 Μαΐου ως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, όπως προσκομίσουν στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας φάκελο με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ιδιοκτησίας τους και ειδικότερα όσα διαθέτουν από τα ακόλουθα:

 

  1. Παραχωρητήρια από το Ελληνικό Δημόσιο
  2. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαια νυν και δικαιοπαρόχων)
  3. Έγγραφα δανειοδοτήσεων, εγγραφής υποθήκης κ.λπ.
  4. ΕΝΦΙΑ, Ε9
  5. Διοικητικές πράξεις (οικοδομικές άδειες κ.λπ.)
  6. Δικαστικές αποφάσεις
  7. Αίτηση Υποβολής στο Γραφείο Κτηματογράφησης μετά των συνημμένων δικαιολογητικών
  8. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
  9. Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης
  10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έχουν στη διάθεση τους.

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

 

Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές