Αταλάντη, 24 Οκτωβρίου 2022

                                                                                                                                                           

Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο του Σ.Α.Π.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 - ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021 ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της διαβούλευσης για να βοηθήσετε στην εξαγωγή όσο καλύτερων στοιχείων για τις απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Η περίοδος συμπλήρωσής του είναι από σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ως και τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 202.

Θα βρείτε το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/dc5PxfyiRzV7FXrSA

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά.