Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                             Αταλάντη 26/2/2024
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                                                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3545
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου


Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ Α ́ 163/30.10.2023), έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών στον αγώνα των αγροτών.
                                                                                       (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Δημήτριος Νικολάου

                                                                                                                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                      ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ