ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   19/04/2024
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7237
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ Α ́ 163/30.10.2023) , δια ζώσης συνεδρίαση σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                                      (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 2ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2024.
                                                                      (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου ΑΓΡΟΤΗ Τραγάνας περί παραχώρηση χώρου.
                                                                      (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αθανάσιος Αγγελής)
Θέμα 4ο : Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Κλείδωνα’’.
                                                                      (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αθανάσιος Αγγελής)
Θέμα 5ο : Επί της αριθ. 6/2024 αποφάσεως Κοινότητας Μαρτίνου περί παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Σχολείου Μαρτίνου.
                                                                     (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Κα Παναγιούλα Καζάνα)
Θέμα 6ο : Επί αιτήσεων δημοτών για χορήγηση νέας παροχής εκτός σχεδίου πόλεως.
                                                                     (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 7ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2024.
                                                                     (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου