ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   17/05/2024
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8841
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ Α ́ 163/30.10.2023) , δια ζώσης συνεδρίαση σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Υιοθέτηση του ψηφίσματος της (ICAN - Νόμπελ Ειρήνης 2017) Διεθνής Εκστρατεία για την Εξάλειψη των Πυρηνικών Όπλων .
                                                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Δημήτριος Νικολάου)
Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2024.
                                                                       (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 4ο: Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού A΄τρίμηνου 2024.
                                                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 5ο : Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Λοκρών στη παραλία της Τ.Κ. Αρκίτσας μπροστά από το πορθμείο Αρκίτσας στη θέση ¨ΛΥΦΑΤΑ¨
                                                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 6ο : Ψήφιση Κανονισμού Φιλαρμονικής Δήμου Λοκρών.
                                                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 7ο : Μίσθωση στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αταλάντης γραφείου στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας για παραλαβή δηλώσεων ΟΣΔΕ.
                                                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.5056/2023 λόγω κατάργησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου ήτοι :του Ν.Π.Δ.Δ" Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών", " Για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών" και " Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης.
                                                                        (Εισηγήτρια η Α/τρια Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Κα Βασιλική Μοδιάτη)
Θέμα 9ο : Παράταση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση- επέκταση δίκτυο υδροληψίας μετά παρελκόμενων για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης και συντήρηση δημοτικού φωτισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας».
                                                                        (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως εταιρείας BLACK BEAN O.E. περί κατάληψης χώρου στη πλατεία Αγίου Κων/νου Μαλεσίνας.
                                                                        (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου