ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη   22/03/2024
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 5519
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ Α ́ 163/30.10.2023) , δια ζώσης συνεδρίαση σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Ψήφισμα Δ.Σ. Λοκρών για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 2ο : Αγορά οικοπέδου για την επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου Μαλεσίνας.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Εκκίνηση διαδικασίας αγοράς οικοπέδων στην εκτός σχεδίου περιοχή Αρκίτσας, " (Ακίνητο Εμμανουήλ), (Ακίνητο Λάμπρου) για επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου Αρκίτσας.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 4ο : Υποβολή αιτήματος του Δήμου Λοκρών προς το Δασαρχείο Αταλάντης για την εκ νέου παραχώρηση χώρου και κτιριακών εγκαταστάσεων, στην θέση «Αγριλίζες» της Δ.Ε. Μαλεσίνης.
                     (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 5ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                     (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 6ο : Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικ. Έτους 2024.
                     (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 7ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λοκρών στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων)
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων του Δήμου Λοκρών.

                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 9ο : Επί αιτήματος του Κου Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 10ο: Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Νέων Ανδρών – Γυναικών (Κ23), Νεανίδων και Εφήβων.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 11ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2024.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 12ο : Απαλλαγή δημοτικών τελών μονάδας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (ποιμνιοστάσιο) του Δήμου Λοκρών το οποίο έχει προσβληθεί από ευλογιά μέχρι την επαναλειτουργία του.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 13ο : Ενσωμάτωση του Π/Υ του «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου» στον Π/Υ του Δήμου Λοκρών έτους 2024.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 14ο : Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου» επί της οδού Κριμαίας 9-13, 5ος όροφος στην περιοχή Ελληνορώσσων Αθήνας.
                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 15ο : Επί αιτήματος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. περί τοποθέτησης εξοπλισμού πυρανίχνευσης στο Νηπιαγωγείο Θεολόγου.
                    (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Παναγιούλα Καζάνα)
Θέμα 16ο: Ονοματοδοσία Δημοτικού Ανοικτού Σταδίου Μαλεσίνας σε ¨Δημοτικό Ανοικτό Στάδιο Μαλεσίνας-Λουκάς Καραμίντζος¨.
                     (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αθανάσιος Αγγελής)
Θέμα 17ο: Διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής της Κας Ελένης Καρατράντου στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης τις 19-21 Απριλίου 2024.
                     (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αθανάσιος Αγγελής)
Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Χορωδίας Αρκίτσας περί παραχώρησης χώρου.
                      (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αθανάσιος Αγγελής)
Θέμα 19ο: Απολογισμός Οικ. Έτους 2023 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                       (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Νικόλαος Σωτήρχου)

Θέμα 20ο : Επί αιτήσεων δημοτών περί χορήγησης παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως.
                      (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου

 

                                                                                                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ