ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝΑταλάντη23/1/2020 ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1163 Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου Τ.Κ. 35200- Αταλάντη Τηλ.: 22330-22495 Fax:22330-22606 Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης Email.: basliartis@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλητου Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 29η Ιανουαρίου 2020 , ημέραΤετάρτη καιώρα19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Επί αιτήσεως εταιρείας COSMOTE Α.Ε. .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Στυλίδας για συγκρότηση Επιτροπής εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρου αιγιαλού, παραλίας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Στυλίδας για συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Παράταση μίσθωσης ακινήτου με αλλαγή μισθώματος.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Νικόλαος Ανεστάκος)

Θέμα 8ο : Επί αποφάσεως Κοινότητας Μαρτίνου (επί παραχωρήσεως αίθουσας).

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 9ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της έγκρισης ένταξης στο ΠΔΕ 2019, του έργου αποκατάστασης ζημιών –άρση επικινδυνότητας και αντιπλημμυρικής θωράκισης στη περιοχή Θεολόγου Μαλεσίνας.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 11ο : Επί αποφάσεως Κοινότητας Λιβανατών (επί αιτήσεως Αναστασίας Παπαγεωργίου).

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 12ο : Έγκριση όρου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και του Δήμου Λοκρών.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Στυλιανής Παπαγεωργίου (παροχή ύδρευσης).

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 14ο : Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού(Φ.Ο.Π.).

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 15ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 16ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμούΔ΄ τρίμηνου 2019

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 17ο : Επί των αποφάσεων Δ.Σ. 24/262/2019 & 24/264/2019

(Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας Κος Βασίλειος Λιάρτης)

Θέμα 18ο : Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας έτους 2020

(Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας Κος Βασίλειος Λιάρτης)

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:

1) ΠροέδρουςΔημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους. 3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων 4) Σωματεία, Συλλόγους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ