ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                           Αταλάντη 26/8/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14257
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ


ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 31η Αυγούστου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 31.08.2020 θα γίνει δια περιφοράς.

Θέμα 1ο : Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020.
(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση Κου Δημάρχου Λοκρών για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “Μπορούμε Saving Food - Saving Lives”.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Αποδοχή Επιχορήγησης Δήμου Λοκρών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 9/111/2020 περί Έγκριση μίσθωσης χώρου για τον σταθμό βάσης «41339 ATALA X», θέση υδατοδεξαμενή, Αταλάντη,Δήμος Λοκρών, Περ. Εν. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Επί της αποφάσεως Ο.Ε. 18/179/2020 περί έγκριση πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) θέσης Περιπτέρου της Κοινότητας Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα στη θέση «Λιφάτα» έμπροσθεν του δημοτικού οικοπέδου, στην παραλιακή οδό
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Επί αποφάσεως Κοινότητας Μαρτίνου περί απαγόρευσης κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Παμμεγίστων ταξιαρχών στο Μαρτίνο.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και του Αθλητισμού Λοκρών
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 8ο : Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας κλειστών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λοκρών
(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Μαρία Τζανακάκη)

Θέμα 9ο : Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Νικόλαος Ανεστάκος)

Θέμα 10ο : Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού οικόσιτων ζώων στις κοινότητες και τους οικισμούς του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Καραμίντζιος Αντώνης)

Θέμα 11ο : Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Κατσάρα Ασημίνα.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Καπουκίνης Παναγιώτης)

Θέμα 12ο : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας.
(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 13ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 14ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δ.Σ.Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Μάιτα Γιαννοπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ