Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                 Αταλάντη   18/9/2020
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16887
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com   

    

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), την  23η   Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 23.09.2020 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Θέμα 1ο : Συμμετοχή του Δήμου Λοκρών στην Ελληνική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ), με υποβολή της πρότασης Health and Sustainable Living, Digital Transformation and Cybersecurity (LIVINGTRAC) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027» (Digital Europe Programme).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (Επί αιτήσεως Χριστίνας Μαρίας Κοντοπάνου)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης


(Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος Κος  Νικόλαος Ανεστάκος)

Θέμα 4ο : Επί αποφάσεως Κοινότητας Μαρτίνου 6/2020 περί αιτήσεως Μορφωτικού Συλλόγου Μαρτίνου.

(Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος Κος  Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 5ο : Τροποποίηση συστατικών πράξεων Ν.Π.Δ.Δ. 

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 6ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 8ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης προμήθειας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 9ο : Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου Υλοποίηση μελέτης εφαρμογής για τη λειτουργία του Βιολογικού Αταλάντης  .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 10ο : Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης & Δ.Ε. Μαλεσίνας

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ