ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                 Αταλάντη  5/6/2020
                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8487

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                             1.κ. Νικόλαος Ανεστάκος
                                                                             2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης
                                                                             3. κ. Μαρία Τζανακάκη
                                                                             4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
                                                                             5. κ. Νικόλαος Λιόλιος
                                                                             6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 9η  Ιουνίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση έκτακτης δαπάνης βλάβης αντλιοστασίων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης τηλεοπτικής ενημέρωσης για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δικηγόρου (Υπόθεση «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») .

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Δικηγόρου (Υπόθεση «ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κώστα - ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ευσταθίου - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου»).

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Δικηγόρου (Υπόθεση «ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΙΑ»).

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Δικηγόρου (Υπόθεση «κτηματολογίου»).

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ