ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                              Αταλάντη   15/7/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου:  16152
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),
δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 11η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  20  Ιουλίου 2022 και ώρα 20:15 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : Έγκριση σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 2ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022  κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου χας Κων/νου επί της οδού Κριμαίας 9-13, 5ος όροφος στην περιοχή Ελληνορώσσων  Αθήνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5 : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  έτους 2022.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων λουομένων (κατά λόγο χωρικής αρμοδιότητας) του Λιμεναρχείου Στυλίδας ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2023.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λοκρών

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Επί αιτήσεως Α.Σ. Προοδευτική Λάρυμνας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου ¨ΑΘ.ΛΟ.Σ.¨ περί παραχώρησης  χώρου για έδρα του συλλόγου

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

 (Εισηγητής ο  Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 11ο : Εξέταση ενστάσεων δημοτών για την επέκταση σχεδίου Π1 και Π2 της πόλης Αταλάντης .

 (Εισηγητής ο  Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 12ο : Επί αιτήσεως Παπαγεωργίου Ιωάννας για διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην Κοινότητα Μαρτίνου

 (Εισηγητής ο  Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 Μάϊτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ