ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                              Αταλάντη  12/6/2020
                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8784

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                   1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                   2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                   3.  κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                   4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                   5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                  6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 18η Ιουνίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα  14:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μελέτης και Καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση όλων  των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας πυροσβεστικού ημιφορτηγού οχήματος 4x4 πλήρες με αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης (ως υπερκατασκευή), ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.000,00€.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 5ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο:Αποδοχή δωρεάς

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ