ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου:  23892
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com    

   

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),
δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  19  Οκτωβρίου  2022 και ώρα 20:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Καθορισμός νέων ειδικών συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ποιμνιοστάσια εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμού και  την αναπροσαρμογή των υπαρχόντων , για το οικονομικό έτος 2023

Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Αναπροσαρμογή των συντελεστών καθορισμού του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών εστεγασμένων η μη ( αρθ. 10 Ν 1080/80),  για το οικονομικό έτος 2023

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης , αποχέτευσης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου-Λυκείου Μαλεσίνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6οΑναμόρφωση προϋπολογισμού.         

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7οΚατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών».         

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8οΕπί αιτήσεως Χορωδιακού Συλλόγου Λιβανατών.         

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9οΕπί αιτήσεως Συλλόγου Γυναικών ¨Η ΠΥΡΡΑ¨.  

(Εισηγητής ο Προεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 Θέμα 10ο:  Παραχώρηση στο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  της σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας  σύμφωνα με την αίτησή         

(Εισηγητής ο Προεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 Θέμα 11ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

(Εισηγητής ο  Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάϊτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ