ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη 9/7/2020
                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10886

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ


                                                                                1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
                                                                                2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης
                                                                                3. κ. Μαρία Τζανακάκη
                                                                                4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
                                                                                5. κ. Νικόλαος Λιόλιος
                                                                                6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος


Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 15η Ιουλίου 2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την βάση νέας δεξαμενής στη θέση ΝΕΡΟΜΑΝΑ Αταλάντης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή μανδότοιχου (περίφραξη) νεκροταφείου Λιβανάτας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) «απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3».
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 6o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Λοκρών¨ Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας οχήματος 4x4 για την Πολιτική Προστασία.
ΘΕΜΑ 9o: Καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ. 3 του Ν. 1080/80) ενόψει Τοπικών Θρησκευτικών πανηγύρεων.
ΘΕΜΑ 10o: Αποδοχή δωρεάς.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ